Avís legal

  1. Dades identificatives: En compliment amb el deure d’ informació recollit en l’ article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és Darder & Lupgens, S.L. (d’ara endavant D & L), amb domicili a aquests efectes en Rbla. Josep Prens Ventosa, 13 de Vilanova i la Geltrú, C.I.F.:B-66143322.
  2. Protecció de dades de caràcter personal En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), D & L informa als usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s’emmagatzemaran en fitxers propietat de D & L.. Així mateix D & .; mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat diferent per la qual van ser recollits, garantint la màxima confidencialitat i a aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l’accés no autoritzat al mateix segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
  3. Dret d’accés, rectificació i cancel·lació El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu electrònic a info@darder-lupgens.com.
  4. Exclusió de garanties i responsabilitat: D & L creadora del lloc web. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho
  5. Propietat intel·lectual i industrial: D & L creadora del lloc web per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de D & L creadora del lloc web o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de D & L creadora del lloc web . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de D & L creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Nom de l’empresa creadora del lloc web.
  6. Divulgació de la informació a terceres parts D & L. es compromet a no vendre o transferir la informació personal recaptada en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li l’oportunitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.
  7. Enllaços externs Si l’usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, D & L. no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari.
  8. Qüestions legals Est és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. D & L . podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o ben actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir als convidats, visitants o associats de D & L. o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).
  9. Modificació de les presents condicions i durada: D & L creadora del lloc web podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades