Tendències del mercat immobiliari a Vilanova

El mercat immobiliari a la comarca del Garraf i Barcelona està experimentant canvis significatius. Vilanova i la Geltrú, com la ciutat principal del Garraf, no és l’excepció. Aquí presentem una anàlisi de les tendències actuals i futures en aquesta regió.

Increment de preus i demanda a Vilanova i la Geltrú

Des del 2016, Vilanova i la Geltrú ha vist un notable increment en els preus dels habitatges. El preu mitjà del metre quadrat era de 1.591 euros el 2016, i per al juliol de 2021, aquest valor havia augmentat a 2.067 euros, representant un increment del 30%​. Al febrer de 2021, el preu mitjà del metre quadrat a la ciutat era de 2.078 euros, amb variacions significatives segons el barri. Per exemple, a Ribes Roges, el preu va pujar un 18,9% fins als 2.852 euros per metre quadrat​.

Factors impulsius del mercat

L’augment dels preus es deu en part a una nova onada migratòria impulsada per la pandèmia i el teletreball. Molts residents de Barcelona i altres ciutats han optat per mudar-se a àrees amb una millor qualitat de vida i menors costos, com Vilanova​. La demanda creixent d’habitatges nous, tot i que aquest mercat enfronta la lentitud en l’obtenció de permisos d’obra, el que allarga els projectes de construcció​.

Oferta d’habitatges i desenvolupament urbà

Tot i l’augment en la demanda, Vilanova i la Geltrú té un desafiament amb els habitatges buits. El 2011, hi havia 3.348 habitatges buits, i tot i que el nombre exacte pot haver canviat, la presència d’aquestes propietats segueix sent un tema de preocupació​​. Per abordar això, l’Ajuntament està treballant en un Registre Municipal d’habitatges buits per fomentar que aquestes es posin en lloguer​.

Projeccions Futures

La projecció demogràfica suggereix que la població de Vilanova i la Geltrú podria arribar als 86.000 habitants en l’horitzó de l’any 2038 en un “escenari alt”. En un “escenari baix”, el nombre d’habitants creixeria fins als 69.000 durant les properes dues dècades​. Aquest creixement poblacional probablement impulsarà encara més la demanda d’habitatge.

En resum, Vilanova i la Geltrú es troba en un punt crucial del seu desenvolupament immobiliari. Amb un augment continu en els preus i una demanda robusta impulsada per noves onades migratòries i teletreball, la ciutat necessita afrontar desafiaments com la lentitud en els permisos de construcció i la gestió d’habitatges buits per satisfer les necessitats del mercat. Aquestes tendències apunten a un futur prometedor però desafiant per al mercat immobiliari de Vilanova i la Geltrú.

AEDAS Homes

Comparar listados

Comparar
×